Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 - betaling

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Betaling kan plaatsvinden door:

  • Bankoverschrijving op rekeningnummer ING 6095335 t.n.v. Kloffieleut NL
  • Betaling via iDeal (Sisow)
  • Betaling via Bancontact. (Belgische klanten)

 

ARTIKEL 2 - verzendkosten

KLOFFIELEUT brengt een bijdrage in de verzendkosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland bedraagt € 2.95 (incl.BTW) per bestelling, ongeacht grootte en aantal artikelen. Voor verzendingen naar België wordt € 5.00 extra in rekening gebracht.
 

ARTIKEL 3 - bestelling en levertijd

Na het plaatsen van uw bestelling krijgt u  automatsch bericht van ons.
Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van KLOFFIELEUT is bijgeschreven, verzendt kloffieleut de bestelde artikelen, deze voorwaarden geldt niet voor betaling via IDEAL, mits voorradig, binnen 2 werkdagen mits vooraf anders aangegeven.

Verzending
Wij verzenden de bestelde artikelen binnen 1 à 2 werkdagen met PostNL. Als een bestelling niet door de brievenbus past, wordt deze als een pakket verzonden. PostNL zal het pakket maximaal 2 maal  aanbieden of, indien mogelijk, afleveren bij de buren. Mocht afleveren niet gelukt zijn, dan kun je gedurende 3 weken het pakket afhalen bij het dichtstbijzijnde serviceloket van PostNL. De bezorger brengt je hiervan op de hoogte.

 

Indien het pakket na deze 3 weken niet is afgehaald wordt het retour gezonden naar Kloffieleut en wordt de bestelling door ons geannuleerd. De verzendkosten worden in dat geval wel in rekening gebracht. De waarde van de artikelen wordt dan binnen 10 dagen retour gestort op je rekening.


ARTIKEL 4 - retourneren

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet, dan kunt u de bestelling op eigen kosten, zonder opgaaf van reden, retourneren. U dient het binnen 7 dagen retour te zenden. Let er op dat u uw post voldoende frankeert. Evt. onkosten i.v.m. post-boetes zijn voor uw eigen rekening.

 
Ons retour adres: Kloffieleut, Zilvermeer 79, 9735 BE Groningen Nederland.
 
KLOFFIELEUT zal de aankoopwaarde binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

KLOFFIELEUT behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd.


ARTIKEL 5 - toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij KLOFFIELEUT. U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden in en eventueel printen.


ARTIKEL 6 - garantie

KLOFFIELEUT staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.


ARTIKEL 7 - overmacht

KLOFFIELEUT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij KLOFFIELEUT en transportstagnatie.


ARTIKEL 8 - eigendomsrechten

KLOFFIELEUT is een geregistreerd handelsmerk. Ingeschreven in het Benelux merkenregister voor de intellectuele eigendom.

Deze website en de artikelen van KLOFFIELEUT zijn in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van KLOFFIELEUT worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.


ARTIKEL 9 - privacy

KLOFFIELEUT geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door, zonder toestemming van de klant. KLOFFIELEUT gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.

 

Ga naar onze shop

 

Ga naar onze shop